Pripadaš generaciji umetnika koja je, na neki način, bila izolovana tokom studija, a opet toliko otvorena prema novinama u umetnosti? Generacija umetnika kojoj pripadam je po svemu bila „rubna“ generacija. Počev od činjenice da smo se nalazili na prekretnici društveno-političkih…
četvrtak, 04 septembar 2014 07:11

Katalog za izložbu PIXEL=PIGMENT

. PIKSEL je osnovna jedinica vizuelne informacijenovog doba.. Tokom prethodne dekade svaka je informacijaPIKSELIZOVANA putem medija: TV-monitora,telefona, led-ekrana.... Nova gene racija je stasala na pikselu. Danas zadovoljavamo potrebe PIKSEL GENERACIJE.. ONA prima ogroman broj vizuelnih informacijaneverovatnom brzinom.. Većim delom na…