sreda, 20 decembar 2017 19:00

Slike koje možete nemati

SLIKE KOJE MOŽETE NEMATI  ELKA AR Galerija             Digitalni AVATAR ELKA ovom postavkom kreira AR (Augmented Reality) ambijent, odnosno ambijent proširene realnosti. Na mesto tradicionalne slike u galerijskom prostoru postavljeni su QR kodovi koji se putem mobilne aplikacije transformišu u…
SLIKE KOJE MOŽETE NEMATI Korelacija digitalne i realne slike Jelena Guga Tokom poslednjih petnaest godina, umetnica Jelena Gorički realizuje svoje radove u liminalnom prostoru između digitalnih medija i tradicionalnog slikarstva, ukazujući na ulogu novih tehnologija u transformaciji umetničkog dela, procesa…
četvrtak, 04 februar 2016 22:41

My music/Penguin

Track no. 11 "Penguin" From album "Gingerice"
četvrtak, 04 septembar 2014 08:14

PERFORM-NAS i video-rad "24 hours of bodyrocking"

OSNOVA ZA ANALIZU: MUZIKA KAO PODSTICAJNO SREDSTVO NA KOLEKTIVNU EKSTAZU NASUPROT MUZICI KAO SEPARATORU, IZOLATORU MODERNOG ČOVEKA Nasuprot kolektivnoj ekstazi koju je muzika izazivala kod ljudi, pa nekada poprimala obik kolektivne bolesti* u radu na 24 HOURS OF BODYROCKING želim da…